Autonómne vykurovanie chaty/domu - NodeMCU + PHP

Cena: 450 Kč


Ponúkam hotový projekt, ktorý som v minulosti naprogramoval.

Projekt rieši integráciu týchto prvkov:

Výpis teplôt v reálnom čase do prehľadnej tabulky
Možnosť ovládania centrálnej jednotky vykurovania + obehového čerpadla vody v dvoch režimoch
Možnosť meniť názvy miestností, kde sú čidlá umiestnené
Log neúspešných prihlásení so záznamom IP adresy používateľa
Login systém
Vzdialený reštart NodeMCU dosky
Responzívnu šablónu
Systém vie pracovať v dvoch nezávislých režimoch:

Automatický režim - (1°C hysteréza) Domácnosť sa riadi na základe teplôt, predvolenej logiky, nevyžaduje pozornosť, je plne autonómna. V zimných mesiacoch je tak domácnosť vykúrená na príjemnú nastavenú teplotu.

Manuálny režim - systém je možné z internetu zastaviť, spustiť. Vhodné napríklad pre príležitostné prekúrenie, reguláciu podľa potreby, klasika cez virtuálne tlačidlo ZAP/VYP.


Systém je pripravený aj na krízové situácie, ktoré môžu nastať na dennom poriadku. V prípade, že vypadne internet, doska pracuje s posledne známymi teplotami, takto to funguje aj v prípade nedostupnsoti riadiaceho webu. Doska stále overuje konektivitu, ak je web nedostupný, alebo internet spadne, po nadviazaní spojenia sa okamžite synchronizuje s webom.

V prípade, že sa spojenie obnoví, doska začne opäť pracovať s webom a riadiť sa údajmi o režime z webu.
Dodávam: Sketch pre NodeMCU a webovú časť v jazyku PHP.
Z dosky NodeMCU je možné vykonávať ako HTTP, tak i HTTPS request.
Pre spustenie projektu si musíte zakúpiť dosku NodeMCU, alebo príbuznú (Wemos D1 mini ...) a 6 čidiel DS18B20 + 2x relé.


Potrebujem adresu domény, kam sa doska napojí pre nastavenie odtlačku certifikátu stránky (v prípade HTTPS).

ID: 14101784 Naposledy upraveno 08.10.2018 v 09:10


Praha 10 (100 00)

Odpovědět na inzerát

Další podobné inzeráty: hry a software v Praze 10