Měření hladiny vody ve studni cez Arduino / ESP

Cena: 400 Kč

Ponúkam vyhotovené webové rozhranie pre monitor výšky vody v studni. Jednotlivé merania sú v centimetroch. Ako riadiaci mikrokontróler je možné použiť Arduino s Ethernet shieldom W5100, alebo modulom W5500, prípadne niektorú z ESP dosiek, napr: ESP8266, alebo ESP32. Na meranie výšky hladiny vody systém používa ultrazvukový senzor HC-SR04, ktorý umožňuje merať výšku hladiny vody až do 400cm, teda 4 metre. Dáta sú odosielané na web v minútovom, alebo niekoľko minútovom intervale. Dáta sa zapisujú do MySQL databázy a vizualizujú sa do Google grafov, prostredníctvom ktorých je možné prezrieť namerané dáta za obdobia:

Posledné 2 hodiny
Posledných 24 hodín
Posledných 7 dní
Posledných 30 dní

Štatistické dáta sú reprezentované "budíkovým" vyobrazením a je možné prezrieť:
Posledné meranie
Maximálna hodnota za 24h / 7dní / 30 dní
Minimálna hodnota za 24h / 7dní / 30 dní
Priemerná hodnota za 24h / 7dní / 30 dní

Systém bol primárne robený v češtine, možno preložiť. Obrázky sú ilustračné z pár min. merania.

Systém nie je responzívny pre mobilné zariadenia! Systém je funkčný pod PHP 5 i 7. Dáta sú z databázy automaticky premazávané po 31 dňoch, aby nedošlo k preplneniu databázy. K projektu je nutný fyzický webserver s podporou PHP scriptov a MySQL databázou, s ktorou bude PHP script komunikovať. Riešenie používa jednu MySQL tabuľku s jednotlivými hodnotami, ktorým priradí serverový čas záznamu, teda systém reaguje aj na časové posuny vrámci roka.

Cena je za program pre jeden z popísaných mikrokontrolérov:
Arduino a Ethernet shield W5100, alebo Ethernet modul W5500
ESP8266 (alebo NodeMCU, Wemos d1 mini)
ESP32 (Devkit, modul)
ESP dosky vedia dáta preniesť šifrovane po HTTPS, Arduino po HTTP. Je možné využiť 3 i 4-pinovú verziu ultrazvukového modulu vzdialenosti HC-SR04. Modul sa umiestňuje na vrch studne. Cena je za celú softvérovú časť pre mikrokontróler a web. V cene je aj schéma zapojenia, postup nahratia PHP scriptov na web, vytvorenie databázy, nalinkovanie connect súboru.

ID: 14529051 Naposledy upraveno 19.02.2019 v 07:58

Další podobné inzeráty: hry a software