Meteostanica - Arduino/ESP8266/ESP32 + PHP

Cena: 450 Kč

Ponúkam mnou vytvorený projekt meteostanice, ktorá funguje online na webe, kde je možné z domu odosielať dáta a vyhodnocovať ich.

Dáta sa zapisujú do MySQL databázy, vďaka čomu je ich možné reprezentovať aj grafom, po určitom čase sa databáza premazáva (60dní).
Prehľadné web rozhranie umožňuje:

prezerať posledné teploty v dynamickej tabuľke (dáta sa zmenia hneď po príchode do databázy)
prezerať grafy
maximá a minimá dňa/priemery teplôt vlhkostí a tlakov
prognóza počasia na aktuálny deň podľa denného vývoja (BETA)
Prostredníctvom webu je možné meniť názvy miestností, kde sú senzory použité, meniť prihlasovacie meno a heslo k meteostanici, reštartovať danú dosku na diaľku.

Ponúkam zdrojové kódy (softvér) pre jeden z mikrokontrolérov a web časť, súčiastky si treba obstarať samostatne.

Inštrukcie:
Súpis súčiastok pre projekt:

DS18B20 2x (OneWire zbernica)
DHT22 (digit pin)
BMP280 (I2C zbernica)
ESP32, ESP8266 alebo Arduino a Ethernet shield

Po dohode je možné nahradiť 1x DS18B20 čidlo a BMP280 + DHT22 za BME280.
ESP32 podporuje i HTTPS spojenia na web. Dosku je možné napojiť na podnikovú wifi pod protokolom 802.1x (WPA/WPA2 Enterprise).
ESP8266 podporuje HTTPS spojenie s webom a WPA/WPA2 PSK šifrovanie, Arduino a Ethernet shield podporuje HTTP spojenie na web. je možné použiť akékoľvek Arduino so SPI zbernicou a akýkoľvek Wiznet shield W5100/W5500.

ID: 14101778 Naposledy upraveno 07.10.2018 v 01:48


Praha 10 (100 00)

Odpovědět na inzerát

Další podobné inzeráty: hry a software v Praze 10