Meteostanice - Portál otvoreného hardvéru

Cena: dohodou

Ponúkam naprogramovaný portál (iba súbory, nie doménu) pre pripojenie používateľov s otvoreným hardvérom do webového backendu, ktorý sa stará o záznam a vyobrazovanie nameraných dát.

Backend ponúka spracovanie nameraných dát:
- Teplota
- Vlhkosť
- Tlak vzduchu
Každý registrovaný používateľ si zvolí jeden z dostupného hardvéru, ktorý chce využiť:
- Arduino + Ethernet shield W5100/ modul W5500
- NodeMCU (v2, v3)
- ESP32 (devkity)

Používateľ si ďalej tvorí meraciu konfiguráciu pre veličiny:
- BME280
- DHT22, BMP280
- SI7021 (SHT21), BMP280
- DHT22, BMP180
- SI7021 (SHT21), BMP180

Web:
- Web backend vygeneruje zdrojový kód pre príslušnú dosku s odkliknutým hardvérom, ktorý si sám používateľ nahrá do dosky a tá bude komunikovať s webom. Každá doska odosiela na web dáta + bezpečnostný kľúč, ktorý dosku overuje, aby dáta dotyčného používateľa dorazili a boli vizualizované práve jemu. Systém je stabilný, svižný.

- Pri Arduino a Ethernet moduloch Wiznet W5100/W5500 je podporovaná len HTTP konektivita. Pri ESP32 a ESP8266 aj HTTPS konektivita a pri ESP32 aj podpora podnikových a univerzitných sietí na 802.1x protokole.

- Web kontroluje, ako často používateľ nahráva dáta, v štandardnom nastaví zapíše iba jeden záznam za 5 min, čo úplne postačuje pre vývoj počasia.

- Web vie dáta reprezentovať graficky, tabuľkovo hierarchicky za 24h / 7 dní / 30 dní. Používateľ na webe môže v reálnom čase vidieť príchod nových dát.

- Vrámci webaplikácie môže svoju meteostanicu používateľ sprístupniť, aby bola viditeľná a ktokoľvek si ju môže prezrieť vrátane lokality používateľa, ktorú zadáva a taktiež i jeho výšku nad morom.

- Používatelia majú na webe aj real-time chat, kde môžu komunikovať, vymieňať si otázky a odpovede, komunikovať.

- Administrátorský účet na webe môže používateľa zablokovať a tým aj jeho meteostanicu z dôvodov: Neprípustná úprava zdrojového kódu mikrokontroléra (generuje ho web), vulgarizmy, nevhodné správanie a pod.

ID: 14421747 Naposledy upraveno 25.01.2019 v 23:36

Další podobné inzeráty: hry a software

Fotka k inzerátu Hry na PC / 15356393

Hry na PC

Hry určené na především na windows Xp, ale některé lze stálerozjet na Windows 7. Při rychlém jednání přidám další hry bez obalu…

Cena: 150,- Kč

Orlová (735 14), okres Karviná

Nabídka