Ovládanie 6 relé cez Arduino a Ethernet shield

Cena: 300 Kč

Ponúkam napísaný softvér pre Arduino na ovládanie 6-tich relé cez internet, ktoré je možné dynamicky meniť z web rozhrania (názvy relé a ich stavy). Z web rozhrania je možné relé ovládať klasicky ZAP/VYP. Meno a heslo je možné zmeniť online vo web rozhraní po prihlásení.

K softvéru dodávam i schému zapojenia.

Cena je za zdrojové kódy pre web a pre mikrokontróler Arduino Uno/Mega s Ethernet shieldom W5100 prípadne W5500.


Na web je možné napojiť sa pod HTTP protokolom. Kód obsahuje aj integrovaný watchdog pre resetovanie Arduina v prípade jeho zaseknutia


Po hardvérovej stránke k projektu potrebujete:

Arduino
Ethernet shield
6-kanálové relé

ID: 14081370 Naposledy upraveno 28.09.2018 v 02:40


Praha 10 (100 00)

Odpovědět na inzerát

Další podobné inzeráty: hry a software v Praze 10