Základ pre dom ovládaný z webu - NodeMCU

Cena: 500 Kč

Softvér pre mierne pokročilých programátorov, ktorí sa chcú naučiť ovládať dom z webu cez PHP s mikrokontrolérom Arduino, alebo ESP8266 (NodeMCU)

Web obsahuje:
Záznam teploty a stavu spínacieho kontaktu + časový záznam teploty do db
Ovládanie kúrenia s volitelnou hysterézou - automatický a manuálny režim
Konektivita pripojeného zariadenia - NodeMCU (0.9 - 1.0)
Zmena názvov vstupov a výstupov systému
Zobrazenie histórie teplôt
Grafická reprezentácia teplôt za posledných 24 hodín
Oznámenia - logy s neúspešným prihlásením so záznamom IP a varovné logy pri problémových hodnotách senzorov - vadné čidlo/nesprávne meranie atď..
Zmena loginu (mena a hesla do systému)
Vzdialený reštart dosky
Login systém

Systém je uspôsobený na príchod real-time dát od dosky. Real-time dáta sa vykresľujú do tabuľky, kde je možné na ich základe hneď vyhodnocovať možnosť kúrenia a aplikovať tieto zmeny aj na príslušný výstup dosky (zopnúť relé).

NodeMCU striedavo posiela dáta na web a číta stav výstupu + či bol vyžiadaný jeho reštart.
Systém používa AJAX pre real-time reprezentáciu dát. Dáta prúdia na web každých 5 sekúnd. Dáta teploty sa zapisujú aj do MySQL databázy každých 5 minút.


Systém je navrhnutý pre využitie čidiel DS18B20 pre záznam teploty a jazýčkových kontaktov/distančných kontaktov pre "stavy" dverí (otvorené/zatvorené).

ID: 14162744 Naposledy upraveno 01.11.2018 v 07:57


Praha 10 (100 00)

Odpovědět na inzerát

Další podobné inzeráty: hry a software v Praze 10